Závěrečný účet obce za rok 2021

datum vyvěšení: 30.06.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Záv?re?ný ú?et obce za rok 2021
plné znění dokumentu:
Závěrečný účet obce za rok 2021
Přiložené soubory:
Závěrečný účet 2021 (30.5 KB)
Závěrečný účet 2021 - rozpis (323 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2021 Fin 2-12 M (6 MB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2021 OÚPO 4-02 (1013.32 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2021 (1.62 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (257.97 KB)
Rozvaha k 31.12.2021 - Služby Pleše s.r.o. (49.98 KB)
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 - Služby Pleše s.r.o. (57.11 KB)
Výsledovka 1.1.2021 - 31.12.2021 - Služby Pleše s.r.o. (43.64 KB)