Rozpočtové opatření č. 1/2022

datum vyvěšení: 26.04.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 1/2022
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 1/2022 (236.81 KB)