Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 ze dne 28.3.2022

datum vyvěšení: 29.03.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana Jiho?eského kraje ?. 1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpe?í vzniku požáru.
plné znění dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Přiložené soubory:
Rozhodnutí hejmana Jíhočeského kraje č. 1/2022 (124.42 KB)