Rozpočtové opatření č. 7/2021

datum vyvěšení: 01.10.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 7/2021
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 7/2021 (386.2 KB)