SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2021

datum vyvěšení: 02.09.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - Rozpo?tové opat?ení ?. 1/2021
plné znění dokumentu:
SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2021
Přiložené soubory:
SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2021 (354.86 KB)