Rozpočtové opatření č. 6/2021

datum vyvěšení: 02.09.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 6/2021
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 6/2021 (380.13 KB)