Rozpočtové opatření č.9/2020

datum vyvěšení: 09.12.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 9/2020
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 9/2020 (633.12 KB)