Záměr - směna pozemků

datum vyvěšení: 04.05.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Zám?r - sm?na pozemk?
plné znění dokumentu:
Záměr - směna pozemků
Přiložené soubory:
Záměr - směna pozemků (52.78 KB)
Geometrický plán č. 204-32/2020 z 19.2.2020 (671.47 KB)