SO NV - Rozpočtové opatření č. 2/2020

datum vyvěšení: 03.11.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - Rozpo?tové opat?ení ?. 2/2020
plné znění dokumentu:
SO NV - Rozpočtové opatření č. 2/2020
Přiložené soubory:
SO NV - Rozpočtové opatření č. 2/2020 (341.46 KB)