Volby - doba a místo konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

datum vyvěšení: 15.09.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Volby - Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Senátu Parlamentu ?eské republiky
plné znění dokumentu:
Volby - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Přiložené soubory:
Volby - doba a místo konání voleb do Senátu Parlamentu ČR (27 KB)