Rozpočtové opatření č. 7/2019

datum vyvěšení: 10.09.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 7/2019
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 7/2019 (268.7 KB)