Rozpočtové opatření č. 6/2019

datum vyvěšení: 08.08.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 6/2019
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 6/2019 (301.78 KB)