SO NV - střednědobý výhled rozpočtu rok 2022 - 2023

datum vyvěšení: 02.01.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - st?edn?dobý výhled rozpo?tu rok 2022 - 2023
plné znění dokumentu:
SO NV - střednědobý výhled rozpočtu rok 2022 - 2023
Přiložené soubory:
SO NV - střednědobý výhled rozpočtu rok 2022 - 2023 (253.16 KB)