SO NV - střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 (návrh)

datum vyvěšení: 10.12.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - St?edn?dobý výhled rozpo?tu 2022 - 2023 (návrh)
plné znění dokumentu:
SO NV - Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 (návrh)
Přiložené soubory:
SO NV - Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 (návrh) (234.92 KB)