Zásady územního rozvoje Jč kraje 4. aktualizace

datum vyvěšení: 01.10.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
4. aktualizace zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje a vyhodnocení vliv? na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit p?ipomínky k zpracovanému návrhu.
plné znění dokumentu:
Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu.
Přiložené soubory:
Veřejná vyhláška (314.31 KB)