SO NV - rozpočtové opatření č. 1/2019

datum vyvěšení: 05.04.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - rozpo?tové opat?ení ?. 1/2019
plné znění dokumentu:
SO NV - rozpočtové opatření č. 1/2019
Přiložené soubory:
SO NV - rozpočtové opatření č. 1/2019 (336.54 KB)