Rozpočtové opatření č. 10/2018

datum vyvěšení: 12.12.2018 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 10/2018
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 10/2018
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 10/2018 (1.9 MB)