Návrh rozpočtu 2019

datum vyvěšení: 06.03.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Návrh rozpo?tu 2019
plné znění dokumentu:
Návrh rozpočtu 2019
Přiložené soubory:
Návrh rozpočtu 2019 (360 KB)