Rozpočtové opatření č. 1/2018

datum vyvěšení: 19.03.2018 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 1/2018
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 12018 (288.25 KB)