Veřejnoprávní smlouva o zápůjčce peněz

datum vyvěšení: 24.04.2018 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Ve?ejnoprávní smlouva o záp?j?ce pen?z
plné znění dokumentu:
Veřejnoprávní smlouva o zápůjčce peněz
Přiložené soubory:
Veřejnoprávní smlouva o zápůjčce peněz - Josef Med (545.66 KB)