SO NV - rozpočtové opatření č. 2/2017

datum vyvěšení: 04.12.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - rozpo?tové opat?ení ?. 2/2017
plné znění dokumentu:
SO NV - rozpočtové opatření č. 2/2017
Přiložené soubory:
SO NV - rozpočtové opatření č. 2/201 (376.64 KB)