Rozpočtové opatření č. 6/2017

datum vyvěšení: 09.08.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 6/2017
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (363.94 KB)