SO NV - rozpočtové opatření č. 1/2017

datum vyvěšení: 15.09.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - rozpo?tové opat?ení ?. 1/2017
plné znění dokumentu:
SO NV - rozpočtové opatření č. 1/2017
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 1/2017 (248.47 KB)