Rozpočtové opatření č. 1/2017

datum vyvěšení: 28.03.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 1/2017
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 1/2017 schválené ZO dne 27.3.2017
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 1/2017 (273.11 KB)