Obecně závazná vyhláška - komunální odpad

datum vyvěšení: 12.12.2007 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Obecn? závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
plné znění dokumentu:
Viz přiložený soubor
Přiložené soubory:
Obecně závazná vyhláška 1/2007 (36 KB)