úřední deska (Vyhlášky)

06.12.2021 | OZV č. 1/2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška ?. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodá?ství
30.08.2021 | Řád veřejného pohřebištějsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
?ád ve?ejného poh?ebišt?
10.12.2019 | OZV č. 1/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
10.12.2019 | OZV č. 2/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 2/2019 o místním poplatku ze ps?
28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016
15.12.2015 | OZV č. 1/2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
OZV ?. 1/2015
02.05.2013 | Hromadný seznam daně z nemovitostijsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Hromadný p?edpisný seznam dan? z nemovitosti
27.11.2012 | Vyhláška poplatek odpadjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
16.09.2011 | Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentacejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
12.12.2007 | Obecně závazná vyhláška - komunální odpadjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
| Vyhláška poplatek odpadjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2013

ZOBRAZIT VŠECHNY DOKUMENTY: Rozpočet(128),   Veřejné vyhlášky(29),   Vyhlášky(11),   nezařazené (188),