úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (11)

06.12.2021 | OZV č. 1/2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška ?. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodá?ství
30.08.2021 | Řád veřejného pohřebištějsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
?ád ve?ejného poh?ebišt?
10.12.2019 | OZV č. 1/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?


Rozpočet (105)

23.11.2021 | SO NV - Střednědobý výhled rozpočtu rok 2024 - 2025 (návrh)jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - St?edn?dobý výhled rozpo?tu rok 2024 - 2025 (návrh)
23.11.2021 | SO NV - návrh rozpočtu 2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh rozpo?tu 2022
01.10.2021 | Rozpočtové opatření č. 7/2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?tové opat?ení ?. 7/2021


Veřejné vyhlášky (27)

02.06.2021 | MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínekjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
MZe - Oznámení o návrzích opat?ení obecné povahy a výzva k uplatn?ní p?ipomínek
20.11.2020 | Veřejná vyhláška - návrh 2. zprávy o uplatňování územní plánu Plešejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - návrh 2. zprávy o uplat?ování územního plánu Pleše
21.10.2020 | Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Usnesení vlády ?R ze dne 21.10.2020 ?. 1078


nezařazené (162)

29.12.2021 | Poplatek za komunální odpad 2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Poplatek za komunální odpad 2022 - instrukce k platb?.
20.12.2021 | Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2021
22.11.2021 | Pozvánka na zasedání ZO 29.11.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 29.11.2021.