úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (9)

10.12.2019 | OZV č. 1/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
10.12.2019 | OZV č. 2/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 2/2019 o místním poplatku ze ps?
28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016


Rozpočet (88)

25.11.2020 | Mikroregion - návrh rozpočtu 2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion - návrh rozpo?tu 2021
23.11.2020 | SO NV - návrh rozpočtu 2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh rozpo?tu 2021
03.11.2020 | SO NV - Rozpočtové opatření č. 2/2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - Rozpo?tové opat?ení ?. 2/2020


Veřejné vyhlášky (26)

20.11.2020 | Veřejná vyhláška - návrh 2. zprávy o uplatňování územní plánu Plešejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - návrh 2. zprávy o uplat?ování územního plánu Pleše
21.10.2020 | Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Usnesení vlády ?R ze dne 21.10.2020 ?. 1078
21.10.2020 | Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1079jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Usnesení vlády ?R ze dne 21.10.2020 ?. 1079


nezařazené (140)

18.12.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 28.12.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 28.12.2020
27.11.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 4.12.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 4.12.2020
12.11.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 20.11.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 20.11.2020