orgány obce

Jméno: Miluše Hunalová
Zastává funkci:zastupitel
Oddělení:Zastupitelstvo (zastupitel), Kontrolní výbor (člen),
zpět