orgány obce

Jméno: Jiří Jech
Zastává funkci:člen
Oddělení:Finanční výbor (člen),
zpět