orgány obce

Jméno: Karel Novák
Zastává funkci:člen
Oddělení:Zastupitelstvo (zastupitel), Finanční výbor (člen),
zpět