orgány obce

Jméno: Milan Pobříslo
Zastává funkci:člen
Oddělení:Finanční výbor (člen),
zpět