orgány obce

Jméno: Jiří Jech
Zastává funkci:předseda
Oddělení:Finanční výbor (předseda),
zpět