orgány obce

Jméno: Ing. Zdeněk Šedivý
Zastává funkci:zastupitel
Oddělení:Kontrolní výbor (předseda), Zastupitelstvo (zastupitel),
zpět