orgány obce

Jméno: Michal Jiří Palataš
Zastává funkci:zastupitel
Oddělení:Zastupitelstvo (zastupitel),
zpět