orgány obce

Zastupitelstvo

  Jaroslav Marsa starosta
  Bc. Petra Holcová místostarosta
  Pavel Vránek zastupitel
  Karel Novák zastupitel
  Miluše Hunalová zastupitel
  Pavla Vodrážková zastupitel
  Ing. Zdeněk Šedivý zastupitel
  Jiří Jech zastupitel
  Michal Jiří Palataš zastupitel

Ostatní

  Miroslava Holcová účetní

Finanční výbor

  Jiří Jech předseda
  Karel Novák člen
  Milan Pobříslo člen

Kontrolní výbor

  Ing. Zdeněk Šedivý předseda
  Miluše Hunalová člen
  Pavla Vodrážková člen