úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (9)

10.12.2019 | OZV č. 1/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
10.12.2019 | OZV č. 2/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 2/2019 o místním poplatku ze ps?
28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016


Rozpočet (93)

08.03.2021 | Návrh rozpočtu 2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Návrh rozpo?tu 2021
29.12.2020 | Rozpočtové provizorium na rok 2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?tové provizorium na rok 2021
10.12.2020 | SO NV - Rozpočtové opatření č. 3/2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - Rozpo?tové opat?ení ?. 3/2020


Veřejné vyhlášky (27)

02.06.2021 | MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínekjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
MZe - Oznámení o návrzích opat?ení obecné povahy a výzva k uplatn?ní p?ipomínek
20.11.2020 | Veřejná vyhláška - návrh 2. zprávy o uplatňování územní plánu Plešejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - návrh 2. zprávy o uplat?ování územního plánu Pleše
21.10.2020 | Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Usnesení vlády ?R ze dne 21.10.2020 ?. 1078


nezařazené (154)

30.08.2021 | Přerušení dodávky elektrické energie 8.9.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
P?erušení dodávky elektrické energie 8.9.2021
23.08.2021 | Pozvánka na zasedání ZO 30.8.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 30.8.2021
06.08.2021 | Volby - jmenování zapisovatel OVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - jmenování zapisovatele OVK