úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (7)

28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016
15.12.2015 | OZV č. 1/2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
OZV ?. 1/2015
02.05.2013 | Hromadný seznam daně z nemovitostijsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Hromadný p?edpisný seznam dan? z nemovitosti


Rozpočet (25)

22.11.2017 | SO NV - návrh rozpočtu 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh rozpo?tu 2018
07.11.2017 | Mikroregion - návrh rozpočtu 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion - návrh rozpo?tu 2018
16.10.2017 | Rozpočtové opatření č. 8/2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?tové opat?ení ?. 8/2017


Veřejné vyhlášky (13)

08.11.2017 | Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělstvíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Opat?ení obecné povahy - Ministerstvo zem?d?lství
09.06.2017 | Veřejná vyhláška - Nováková Magdalenajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška o oznámení možnosti p?evzít písemnost
19.04.2017 | Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Stanovení p?echodné úpravy provozu - Opat?ení obecné povahy


nezařazené (70)

15.12.2017 | Volby - oznámení o době a místě konání volby prezidenta republikyjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - oznámení o dob? a míst? konání volby prezidenta republiky
14.12.2017 | Volby - zasedání okrskové volební komisejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - zasedání okrskové volební komise
08.12.2017 | Pozvánka na zasedání ZO 18.12.2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zasedání ZO 18.12.2017