úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (9)

10.12.2019 | OZV č. 1/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
10.12.2019 | OZV č. 2/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 2/2019 o místním poplatku ze ps?
28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016


Rozpočet (77)

16.04.2020 | Rozpočet 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?et 2020
04.03.2020 | Návrh rozpočtu 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Návrh rozpo?tu 2020
02.01.2020 | SO NV - střednědobý výhled rozpočtu rok 2022 - 2023jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - st?edn?dobý výhled rozpo?tu rok 2022 - 2023


Veřejné vyhlášky (21)

24.09.2020 | Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Ve?ejná vyhláška - Stanovení p?echodné úpravy provozu, Opat?ení obecné povahy
09.04.2020 | Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozhodnutí hejtmanky Jiho?eského kraje ?. 1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpe?ní vzniku požáru
20.03.2020 | Mimořádné opatření - doba pro senioryjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mimo?ádné opat?ení - doba pro seniory


nezařazené (131)

15.09.2020 | Volby - doba a místo konání voleb do Senátu Parlamentu ČRjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Volby - Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Senátu Parlamentu ?eské republiky
15.09.2020 | Volby - doba a místo konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského krajejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Volby - oznámení o dob? a míst? konání voleb do Zastupitelstva Jiho?eského kraje
14.09.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 21.9.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Pozvánka na zasedání ZO 21.9.2020