orgány obce

Zastupitelstvo

  Jaroslav Marsa starosta
  Bc. Petra Holcová místostarosta
  Karel Novák zastupitel
  Pavla Vodrážková zastupitel
  Michal Jiří Palataš zastupitel
  Jiří Jakobartl zastupitel
  Miloslav Pobříslo zastupitel
  Radek Semotán zastupitel
  Miroslava Strachoňová zastupitel

Ostatní

  Miroslava Holcová účetní

Finanční výbor

  Miloslav Pobříslo předseda
  Karel Novák člen
  Jiří Jech člen

Kontrolní výbor

  Pavla Vodrážková předseda
  Ing. Zdeněk Šedivý člen
  Miluše Hunalová člen