Seznam akcí


očekávané akce
již proběhlé akce
13.02.2016 | Tradi?ní plešský masopust
Od 13:00 masopustní pr?vod masek obcí. Od 19:00 maškarní party v hostinci.
30.01.2016 | VII. spole?enský ples
Tato již tradi?ní spole?enská událost po?ádaná MS Borek Pleše a SDH Pleše vypukne úderem 20:00 v místním hostinci. K poslechu a tanci hraje RONDO Music. Bohatá tombola
07.06.2008 | Hasi?ské závody s d?tským dnem
Tradi?ní, každoro?n? po?ádané hasi?ské závody rozší?ené o program pro malé diváky púro které budou také p?ipraveny sout?že. Za?átky up?esníme.
30.04.2008 | Pálení ?arod?jnic
Jako každý rok zapálíme hranici na h?išti a až odho?í p?jdeme zkontrolovat hospodu jestli taky nechytla. Za?átek - až padne tma.
22.03.2008 | Zábava - hraje osv?d?ený Wegettband
Zábava v místním hostinci. K tanci a poslechu hrají osv?d?ení Wegetti. Za?átek 21:00.
16.03.2008 | Koncert v kapli - P?vecný sbor JAKOUBEK z Jind?ichova Hradce
Vystoupení p?veckého sboru JAKOUBEK z Jind?ichova Hradce v kapli Jana a Pavla v Pleších.Za?átek v 15:00.Informace o souboru na www.ymca-jakoubek.cz.
22.12.2006 | Zábavka
Kdo bude mít nape?eno m?že si za odm?nu za?ádit na zábavce
02.12.2006 | Mikulášská
Tradi?ní mikulášská besídka pro naše nejmenší
.. | Den obce 2016
Den obce a sout?ž v požárním sportu