Rozpočtové opatření č. 5/2022

datum vyvěšení: 09.09.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 5/2022
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 5/2022 (243.41 KB)