SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2022

datum vyvěšení: 12.08.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - Rozpo?tové opat?ení ?. 1/2022
plné znění dokumentu:
SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2022
Přiložené soubory:
SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2022 (244.98 KB)