Oznámení o době a místě konání voleb 2022

datum vyvěšení: 08.09.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Oznámení o dob? a míst? konání voleb do zastupitelstva obce
plné znění dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Přiložené soubory:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (233.86 KB)