Rozpočtové opatření č. 4/2022

datum vyvěšení: 12.07.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 4/2022
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 4/2022 (336.89 KB)