Rozpočtové opatření č. 3/2022

datum vyvěšení: 10.06.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 3/2022
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 3/2022 (375.49 KB)