Závěrečný účet obce 2021 - návrh

datum vyvěšení: 10.06.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Záv?re?ný ú?et obce 2021 - návrh
plné znění dokumentu:
Závěrečný účet obce 2021 - návrh
Přiložené soubory:
Závěrečný účet obce 2021 - návrh (30.5 KB)
Závěrečný účet obce 2021 - rozpis - návrh (323 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2021 Fin 2-12 M (6 MB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2021 OÚPO 4-02 (1013.32 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2021 (1.62 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře za rok 2021 (257.97 KB)
Rozvaha k 31.12.2021 - Služby Pleše s.r.o. (49.98 KB)
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 - Služby Pleše s.r.o. (57.11 KB)
Výsledovka 1.1.2021-31.12.2021 - Služby Pleše s.r.o. (43.64 KB)