Záměr - prodej pozemků

datum vyvěšení: 01.12.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Zám?r - prodej pozemk?
plné znění dokumentu:
Záměr - prodej pozemků
Přiložené soubory:
Záměr - prodej pozemků (53.99 KB)