SO NV - Střednědobý výhled rozpočtu rok 2024 - 2025 (návrh)

datum vyvěšení: 23.11.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - St?edn?dobý výhled rozpo?tu rok 2024 - 2025 (návrh)
plné znění dokumentu:
SO NV - Střednědobý výhled rozpočtu rok 2024 - 2025 (návrh)
Přiložené soubory:
SO NV - Střednědobý výhled rozpočtu rok 2024 - 2025 (návrh) (99.53 KB)