Závěrečný účet obce za rok 2020

datum vyvěšení: 30.06.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Záv?re?ný ú?et obce za rok 2020
plné znění dokumentu:
Závěrečný účet obce za rok 2020
Přiložené soubory:
Závěrečný účet obce za rok 2020 (34 KB)
Závěrečný účet obce za rok 2020 - rozpis (335.5 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2020 Fin 2-12 M (6.26 MB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2020 OÚPO 4-02 (1003.28 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2020 (1.63 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (2.48 MB)
Rozvaha k 31.12.2020 - Služby Pleše s.r.o. (50.01 KB)
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 - Služby Pleše s.r.o. (57.15 KB)
Výsledovka 1.1.2020 - 31.12.2020 - Služby Pleše s.r.o. (225.59 KB)