Rozpočtové opatření č. 4/2021

datum vyvěšení: 08.07.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 4/2021
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 4/2021 (350.06 KB)