Rozpočtové opatření č. 3/2021

datum vyvěšení: 03.06.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 3/2021
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 3/2021 (319.51 KB)