Rozpočtové opatření č. 1/2021

datum vyvěšení: 08.04.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 1/2021
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 1/2021 (238.65 KB)